Styrelse och övriga funktionärer från 2016-02-24.

 

Ordförande
Ingvar Eriksson
E-post: kuxbo@yahoo.se


 
Vice ordförande
Sivert Engblom
E-post: sivertengblom@hotmail.com


 
Sekreterare
Margareta Östblom
E-post: maggan16@spray.se


 
Ledamot
Margareta Östblom
E-post: maggan16@spray.se


 
Ledamot
Kerstin Ögren
E-post: kerstin.ogren@hotmail.com


 
Ledamot
Sigbritt Eklund


 
Ledamot
Pia Sjöblom
E-post: pia.sjoblom@gmail.com


 
Ledamot
Birgitta Sedin / Andersson
E-post: sedin.andersson@gmail.com


 
Suppleant
Kurt Johansson
E-post: kurt.johansson@gavlenet.se


 
Suppleant
Agnetha Nöjd / Eriksson
E-post: agnetha.nojd.eriksson@live.se


 
Suppleant
Ulrika Carlsson
E-post: norrbo25@hotmail.com


 
Revisor
Gurli Östlund
E-post: gucku@post.utfors.se


 
Revisor
Lisbeth Lund


 
Revisorsuppleant
Mona Lundberg


 
Redaktion Släktaled
Margareta Östblom
E-post: maggan16@spray.se


 
Kassör (utanför styrelsen)
Lisbeth Persson
E-post: perssons.ulfsta@telia.com